Informatie

Verwijzing:

Voor een niet chronische behandeling in de praktijk is voor de eerste 9 behandelingen geen verwijzing nodig. Voor een vervolgserie van maximaal 9 maal is deze wel noodzakelijk.

Voor chronische indicaties  en aan huis behandelingen dient een verwijzing van een arts aanwezig te zijn.

  

Vergoedingen:

Met alle zorgverzekeraars heb ik een overeenkomst gesloten.

Voor niet-chronische indicaties worden er 18 behandelingen vanuit de basisverzekering ( per indicatie) vergoed. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering, zijn dat er soms meer.

Voor chronische indicaties  geldt in principe een onbeperkte behandeling, mits er per nieuw kalenderjaar een nieuwe verwijzing is uitgeschreven.

 

Tarieven:

Indien u niet verzekerd bent, gelden de volgende tarieven:

Zitting kinderfysiotherapie € 45,00
Aan huis toeslag € 12,50
Kinderfysiotherapeutisch verslag € 45,00
Overleg cq ouderinstructie € 35,00
Screening € 13,50

 DE praktijk neemt deel aan de klachtenregeling van het KNGF.

 

Aangesloten bij:

 Ik ben BIG geregistreerd en sta ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR).

 

Lidmaatschappen:

  • het KNGF, de beroepsvereniging voor Fysiotherapeuten.
  • de NVFK de beroepsvereniging voor kinderfysiotherapeuten.
  • de VOBZ, een vereniging specifiek voor kinderfysiotherapeuten met zuigelingenspecialisaties.
  • het EOP, het Expertisecentrum voor Ontwikkelingsondersteuning Prematuren.