Pre- en dysmaturen

De groep te vroeg en te klein geboren kinderen werden door mij ruim 15 jaar gezien op de multi-diciplinaire prematuren polikliniek van het Alrijne Ziekenhuis.

Op deze poli worden de kinderen gevolgd onder de 34 weken zwangerschap en /of te klein voor hun leeftijd. Ook kinderen die door of kort na de geboorte bedreigd zijn in hun ontwikkeling, worden door ons team extra gecontroleerd en begeleid.

Ook vanuit deze poli worden veel kinderen in de thuissituatie door mij begeleid. De begeleiding bevat elementen uit de gedragsaspecten en bijbehorende advisering zoals ik gebruik bij de begeleiding van de extreem vroeg of klein geboren kinderen (zie ToP begeleiding). Maar bij deze groep is de combinatie met de kinderfysiotherapeutische aspecten wel duidelijker.

Is er sprake van een voorkeurshouding, is er stimulatie van de ontwikkeling nodig, of is het juist het (motorisch)gedrag wat het meest bepalend is. Hoe is het met strekken of overstrekken, de onrust, het vaker, heftiger en langer aanwezig blijven van de schrikreactie. Hoe voegt het kind zich en reageert het op verandering van houding. Gaan de voeding, het slapen en de verzorging goed.

De (hantering-) adviezen worden mondeling gegeven en met elkaar gedaan, maar ook schriftelijk bevestigd. Dit om het na te kunnen lezen en te kunnen delen met andere betrokkenen.