Sensorische Integratie Therapie

Sensorische Integratie therapie of Sensomotore  therapie.

Deze groep kinderen heeft te maken met een andere waarneming van het voelen, bewegen, ervaren van evenwicht, horen, zien of proeven, dan gebruikelijk. Deze waarneming bepaalt de reactie van het kind in de verschillende situaties thuis, op school en met leeftijdsgenoten.

Indien een kind anders lijkt te reageren, wordt eerst geïnventariseerd òf en waar het kind een andere manier van verwerken van prikkels heeft. Hiertoe worden vragenlijsten ingevuld door de ouders en leerkrachten, die na uitwerking, uitgelegd worden.

Er wordt met de lijsten en een specifieke motorische test gericht op prikkelverwerking, gekeken naar gedrag, wat terug gevoerd kan worden naar de verwerking van binnenkomende prikkels via de verschillende zintuigen en het uiteindelijk motorische antwoord van het kind. Met de ouders wordt, op grond hiervan, een plan van aanpak gemaakt.

Sitherapie 450 300Duidelijkheid waarom het kind mogelijk “ander” gedrag laat zien en wat hiervan de gevolgen in de contacten met anderen kunnen zijn.

Druk gedrag, dat vaak als storend gezien wordt, wordt beter begrepen en gekanaliseerd als duidelijk is waar het kind last van heeft. Maar ook wat de bijbehorende adviezen zouden kunnen zijn. Een te rustig kind, dat vaak als makkelijk beschouwd wordt, kan wel heel veel informatie missen, omdat het kind voortdurend bezig is geen last van allerlei omgevingsprikkels te hebben.

Beide groepen hebben vaak een korte concentratie, een korte taakspanne, soms een motorische achterstand of moeite met dagelijkse activiteiten en spelen, maar ook regelmatig minder makkelijk contact met leeftijdsgenoten.

www.sensomotorische-integratie.nl