ToP programma

Extreem vroeg en/of klein geboren kinderen.

Deze groep kinderen heeft recht op een specifieke begeleiding middels de ToP begeleiding  ofwel Transmurale Ontwikkelingsondersteuning van Prematuur geboren kinderen. 

Kinderen, geboren onder de 32 weken zwangerschap en/of 1500 gram geboortegewicht hebben een bijzondere start van hun leven meegemaakt, in het ziekenhuis. Ook voor de ouders over het algemeen een volledig andere start dan ze zich hadden voorgesteld.

Omdat ouders de belangrijkste personen in het leven van het kind zijn, wordt al in het ziekenhuis veel zorg en aandacht besteedt aan de lichaamstaal die kinderen gebruiken vanaf de geboorte. Het lichamelijk contact en de juiste interpretatie van de signalen van het kind, zijn heel belangrijk om de andere start om te zetten in plezier en zelfvertrouwen in de ontwikkeling van hun kind en de begeleiding daarvan.

Het ToP programma biedt deze ondersteuning en begeleiding gedurende het eerste jaar na thuiskomst uit het ziekenhuis. Het doel is het kind open en positief het leren ontdekken van en deel te nemen aan de wereld om hem heen, zodat vanuit een actieve en ontspannen manier de ontwikkeling kan plaats vinden. Ook voor de ouders is de begeleiding gebaseerd op het begrijpen van en het positief kunnen reageren op de signalen van het kind. Het kind wordt in hele kleine stapjes begeleid in zijn of haar ontwikkeling. Volgen en aansluiten zijn hierbij de kernbegrippen.

Het ToP programma wordt vergoed door alle zorgverzekeraars aan de hiervoor speciaal opgeleide kinderfysiotherapeuten en start bij voorkeur binnen enkele weken na thuiskomst. Het bestaat uit 12 bijeenkomsten, waarbij er 10 ouderverslagen gemaakt worden en er tweemaal naar het ontwikkelingsniveau van het kind gekeken wordt, met verslaglegging. Om het programma verder te optimaliseren wordt aan de ouders gevaagd deel te nemen aan het invullen van een aantal vragenlijsten.

Het programma wordt in thuissituatie gegeven en wordt bepaald door de hulpvragen van de ouders  rond de volledige ontwikkeling van hun kind. Er wordt niet geoefend, maar gekeken naar lichaamstaal van het kind. Dit gedrag bepaalt de interesse, mogelijkheden en behoeften van het kind. Samen kijken we waar het kind aan toe is. Wat heeft het nodig aan ondersteuning, wat kan het al zelf en waar kunnen we iets toevoegen. Hoe kunt u deze hulp bieden.

Veel aspecten van deze begeleiding kunnen ook gebruikt worden bij huilbaby`s, gespannen baby`s of in gezinnen waar het even allemaal iets moeizamer verloopt en de komst van een nieuw kind niet altijd even makkelijk is.

www.top-eop.nl