Werkgebieden

Top Ankduisterhof 3Altijd is het belangrijk rekening te houden, dat een kind een zich ontwikkelend individu is. Een kind heeft een eigen persoonlijkheid, is lid van een gezin en van de kinderwereld op de crèche of school en met spel en sport. Behalve deze persoonlijkheid en omgevingsinvloeden is er sprake van een zich steeds veranderend, namelijk groeiend skelet en lichaam.

Dit betekent dat het kind op elke leeftijd een veranderend en zich aanpassend individu is. Deze aspecten probeer ik zoveel mogelijk te respecteren en te interpreteren in de begeleiding van de sensomotore ontwikkeling van het kind.

Als kinderfysiotherapeut word je opgeleid om alle aandoeningen te mogen behandelen.

Door het volgen van opleidingen en cursussen en de werkplekken, ontstaan er specialismen en zeker specialisaties.

Om zuigelingen goed te kunnen begeleiden heb ik een aantal grote zuigelingenopleidingen gevolgd. Hierdoor kijk ik breder dan alleen de motorische ontwikkeling van het kind. 

Een aantal veel voorkomende zuigelingenproblemen zijn:

 • Voorkeurshoudingen al dan niet met schedelafplattingen;
 • Anders verlopende ontwikkeling;
 • Vertraagde ontwikkeling;
 • Onrust, huilen en overstrekken;
 • Aangeboren en/of genetische afwijkingen;
 • Te vroeg en/of te klein geboren;
 • Extreem vroeg of klein geboren kinderen onder de 32 weken zwangerschap en/of 1500 gram begeleid ik vanuit het ToP programma – zie specialisaties.

Jonge kinderen:

 • Afwijkend looppatroon;
 • Bewegen en bewogen worden te spannend vinden;
 • Afwijkende motoriek zoals een (te) hoge of (te) lage spierspanning;
 • Aangeboren en/of genetische afwijkingen;
 • Verstandelijke beperkingen.

 Oudere kinderen:

 • Zie het jonge kind.
 • DCD (Devopmental Coördination Disorder ofwel een ontwikkelingsstoornis in o.a. de coördinatie, de planning en de organisatie);
 • Ziekten die de motoriek beïnvloeden ( jeugdreuma, botziekten, spierziekten e.d.);
 • Schrijfproblemen;
 • Houdingsproblemen;
 • Ademhalingsproblemen;
 • SI-problemen (Sensorische Integratie problemen), dwz leren omgaan met een andere prikkelverwerking. (zie specialisaties)